- Naan, chicken tikka, red onion, cashew, yogurt

- Samosa, potato, pea, chilli

- Rasamalai